Hizmet İçi Eğitimlerimiz

Oryantasyon Eğitimi


Personel seçim sürecimizi gerçekleştirdikten sonra yeni iş başı yapan personelimiz, kurumumuzun amacını, işleyişini, yapısını, politikasını, kendi görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını, birlikte çalışacağı iş arkadaşlarını, özetle işletmenin bütününü tanıması için yaptığımız eğitim türlerinden biridir.

Bu eğitimle sağlanan faydalar;

  • İçten ve pozitif bir şekilde karşılama sağlanır,
  • Kurum ile ilgili olumlu bir algı yaratır,
  • Personelin işletmede çalışması ile ilgili doğru karar verdiğini düşünmesine yardımcı olur,
  • Kurum ile ilgili bilinmesi gereken temel esasları öğrenmesinde çalışanlara katkıda bulunur,
  • Gelecekte verilecek olan eğitimlerin temelini oluşturur,
  • Personelin gereksiz endişelerini ortadan kaldırır.

Yönetici Gözetiminde Eğitim


Kurum Yöneticimiz, astlarını ve astlarından bekleneni en iyi şekilde tespit edip, onların yeteneklerini ve başarılarını artırmalarına ve kendilerini geliştirmelerine destek olur. Basit işlerin öğretilmesinde bu eğitimi uygularız. Verdiğimiz bu eğitimle, sağladığımız iş gücünün de verimini artırmış oluruz.

Görme-İşitmeye Dayalı Eğitim


Bu eğitimimizde slayt, video ve projeksiyon vb. iletişim araçlarını kullanırız. Video gösterimi ile yaşanan güncel olay örneklerini ve deneyimleri gösterir bu şekilde görüşme, müşteri hizmetleri, iletişim ve bu süreçlerin ne şekilde takip edilmesi gerektiğini personellerimize göstermiş oluruz.