360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ


Bu değerlendirme, çalışanın üstü, astı, aynı işi icra ettiği, müşterileri ve tedarik sağladığı kişiler gibi, çalışan ile ilişki içinde olan tüm faktörler tarafından değerlendirilmesidir. Kurumdaki çalışanların verimliliklerini ölçmek amacıyla en çok kullanılan yöntemlerden biri de 360 derece performans değerlendirme yöntemidir.

Bu değerlendirme sayesinde, çalışanın performansının değerlendirilmesi yalnızca üstleri tarafında değil; kendisi gibi çalışanlardan, ilişkide olduğu müşterilerden ve doğrudan kendisinden de veri alınarak yapılan çok yönlü bir değerlendirmedir.

Bu yöntem ile hedeflenen, her bir çalışanın tek tek verimliliklerinin yükseltilmesi ve kurumun bütün olarak daha iyi bir noktaya çıkarılmasını sağlamaktır. Bu uygulama sayesinde çalışanın eksik yönlerinin belirlenmesi ve bu yönlerde eğitime tabi tutulması sağlanır, becerisi ve ilgisi olan ancak donanımsal olarak eksik olduğu alanlarda geliştirilmesine olanak sağlanır.

360 derece performans değerlendirme raporu ile ortaya çıkan bu hususlar sonucunda, kurum yönetimi gerekli olan adımları atar ve yapılması gereken iyileştirilmeleri gerçekleştirir.