Bilgi Güvenliği Politikamız

Polar Teknoloji A.Ş. kendine ve paydaşlarına ait olan kurumsal ve kişisel bilgiyi üst düzey değerli bir varlık olarak kabul eder.

Kurumsal bilgileri barındıran bilgi sistemlerini ve fiziki iş alanlarını tehditlerden, etkili ve sürekli olarak korumak amacıyla tüm faaliyetlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Bilgi güvenliğinin amacı; Polar Teknoloji A.Ş.’ye ve/veya paydaşlarına ait her tür bilginin sadece yetkili kişiler tarafından kullanılması, eksiksiz ve doğru olarak saklanması, gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır.

Yetki ve sorumlulukları ne olursa olsun tüm Polar Teknoloji A.Ş. personeli ve adına iş yapan üçüncü taraflar, şirketin belirlediği bilgi güvenliği politikasına ve prosedürlerine uymak zorundadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında;

 

  • Şirketimiz ve şirketimizle ilişkili tüm kurum, kuruluş ve şahısların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Şirketimiz bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Şirketimizin güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğffu ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerinden ve anlaşmalardan doğan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

taahhüt eder.

Polar Teknoloji A.Ş.

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin