Rut Güzergah Planlama ve Yönetim Sistemi
Rut Güzergah Planlama ve Yönetim Sistemi

Rotacell'in Amacı Nedir?


Servis taşımacılığında personel ve öğrencilerin güzergâh dağılımını anlık trafik verileri ile araçlara göre otomatik olarak plânlarken; tarafların ihtiyaçları doğrultusunda zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlayarak yönetilebilir ve denetlenebilir taşıma hizmetinin verilmesini amaçlar.

 

KURUMLAR İÇİN SAĞLADIĞI FAYDA VE ÇÖZÜMLER

 • Durakları personel yürüme mesafesine göre bölge bazında belirler
 • Araç sayısını azaltır
 • Anlık ve geçmişe yönelik detaylı rapor alınabilir
 • Yakıt masrafını azaltır
 • İş yükünü azaltır, zaman tasarrufu sağlar
 • Toplu otomatik rut optimizasyonu sağlar
 • Yolculara ait alma-bırakma sıralama bilgisini verir
 • Yolcuların kurum noktasına ve kendi aralarındaki uzaklıklarının tespitini yapar
 • Etüt/Vardiya desteği ile dinamik olarak yeni rut oluşturur
 • Oluşturulan rutların sürücü ekranlarına anlık gönderimini sağlar
 • Sistem içinde birden fazla çalışma alanı oluşturur
 • Araç sayısını isteğe bağlı olarak plânlar
 • Rut plânlama ile araç, zaman, yakıt ve km tasarrufu sağlar

 

ROTACELL NE SAĞLAR?

 • Yolcuların araçlara dağıtılması
 • Durakların personel yürüme mesafesine göre bölge bazında belirlenmesi,
 • Yolcu teslim alma ve bırakma sıralamalarının tespit edilmesi
 • Kağıt harita çizimlerinin dijitalleştirilmesi
 • Rut bilgisi raporları
 • Yolcu/Şoför/Yetkili arasında yaşanan iletişim sorunlarının çözümü

ROTACELL VERİ RAPORLAMA 

 • Rut ve Araç Bazlı Kapasite Doluluk Oranları Raporu
 • Km Bilgisi ve Detaylı Seyahat Süresi Raporu
 • Km /Süre / Kapasite Bazında Rut Karşılaştırma Raporu
 • Anlık Trafik Verisi ile Rutlara ait Saat ve Km Raporu
 • Durak Bazlı Personel ve Personel Yürüme Mesafe Raporu

ROTACELL’İ KİMLER KULLANIR?

 • PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIYAN SERVİS FİRMALARI
 • OKULLAR
 • KURUMLAR
 • ÖZEL ŞİRKETLER
Rotacell'i Takip Edin: